Doradca Podatkowy Mieczysław Kamiński Bielsko-Biała

USŁUGI DORADCY PODATKOWEGO

 

 

 

Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Działamy od 1993 roku.


 

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące naszej oferty lub naszej działaności - prosimy o kontakt:

 

Zapoznałem się z polityką prywatności i cookies czytaj więcej >>

 

DORADCA PODATKOWY MIECZYSŁAW KAMIŃSKI
Kompleksowe usługi na najwyższym poziomie

 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu proponujemy kompleksowe usługi obejmujące:

 

 

     DORADZTWO prawno - podatkowe:

 

 • obrona podatnika przed organami podatkowymi i ZUS,
 • pośredniczenie w kontaktach firm z organami podatkowymi,
 • sporządzanie opinii podatkowych/ ekspertyz,
 • zeznania podatkowe,
 • zastępstwa w sprawach podatkowych,
 • skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych,
 • skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • pomoc prawno – podatkowa przy zakładaniu i likwidowaniu firmy,
 • doradztwo podatkowe w czasie funkcjonowania firmy,
 • przeprowadzanie rozliczeń podatkowych w czasie działalności firmy objętej opodatkowaniem,
 • sporządzanie wszelkiego rodzaju deklaracji podatkowych, a także innych rozliczeń podatkowych,
 • sporządzanie różnych umów,
 • opiniowanie umów gospodarczych,
 • obsługa w zakresie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • obsługa bieżąca spółek prawa handlowego,
 • optymalizacja podatkowa,
 • ceny transferowe,
 • audyt podatkowy i prawny,

 

     ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z ZUS:

 

 • pełnomocnik w kontroli,
 • odwołania od decyzji ZUS,
 • reprezentacja firm lub osób przed sądem w sprawach z ZUS,

 

     DORADZTWO Finansowe:

 

 • sporządzanie wniosków kredytowych i biznesplanów,
 • pośredniczenie w kontaktach firm z instytucjami finansowymi,
 • doradztwo w sprawach usług finansowo - bankowych,
 • sprawozdawczość dla banków.

 

     DORADZTWO Ekonomiczne:

 

 • zakładanie firm, spółek, itd.,
 • przeprowadzanie likwidacji firm,
 • analizy ekonomiczne,
 • plany restrukturyzacyjne,
 • obsługa w zakresie likwidacji firm,
 • korespondencja z klientami Waszych firm,
 • sprawy z zakresu inżynierii finansowej,
 • audyt finansowy,

 

     RACHUNKOWOŚĆ - nadzór nad:

 

 • prowadzeniem ksiąg rachunkowych,
 • prowadzeniem księgi przychodów i rozchodów,
 • ewidencjami i rozliczeniami VAT,

 

     PRZEKSZTAŁCANIE FIRM:

 

 • osób fizycznych,
 • spółek prawa handlowego,

 

     DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:

 

 • podatki,
 • rachunkowość,
 • przekształcenia,
 • zmiany własnościowe osób i firm.

 

     NADZÓR NAD:

 

 • wyliczaniem podatków,
 • przygotowywaniem sprawozdawczości dla Urzędów Skarbowych, GUS i ZUS,
 • księgami rachunkowymi,
 • księgami przychodów i rozchodów.

 

     AUDYT:

 

 • podatkowy,
 • finansowy,
 • prawny.

 

 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 

 

 

Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Działamy od 1993 roku.


 

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące naszej oferty lub naszej działaności - prosimy o kontakt:

 

Zapoznałem się z polityką prywatności i cookies czytaj więcej >>