Doradca Podatkowy Mieczysław Kamiński Bielsko-Biała

O DORADCY PODATKOWYM

 

 

 

Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Działamy od 1993 roku.

 

O DORADCY PODATKOWYM
 

 

Doradca Podatkowy zatrudniając wysoko kwalifikowaną kadrę specjalistów, prowadzi swoją działalność od roku 1993 w zakresie ofertowym. Zatrudnione osoby posiadają niezbędne uprawnienia Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg handlowych oraz uprawnienia biegłego rewidenta.

 

Szefem Kancelarii jest Mieczysław Kamiński - Doradca Podatkowy - były członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych i Prezes Beskidzkiego Stowarzyszenia Doradców Podatkowych oraz były członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej - dopuszczającej do zawodu doradcy podatkowego.

 

Nasza oferta w skrócie:

 

  • obrona podatnika w kontroli podatkowej, postępowaniu kontrolnym i postępowaniu podatkowym,
  • odwołania od decyzji podatkowych,
  • skargi do WSA
  • skargi kasacyjne do NSA,
  • audyt podatkowy, finansowy i prawny,
  • ceny transferowe,
  • przekształcenia, fuzje, przejęcia podmiotów gospodarczych,
  • optymalizacja podatkowa,
  • inżynieria finansowa,
  • wnioski upadłościowe.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 

 

Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Działamy od 1993 roku.